Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Modern Magyar Polgári Jogi és Európai Magánjogi Kutatóközpont

 

A Modern Magyar Polgári Jogi és Európai Magánjogi Kutatóközpont hozott Kari Tanácsi határozat és kari szmsz módosítás nyomán jött létre, 2016 tavaszán

A kutatóközpont vezetője: Dr. Leszkoven László egyetemi docens

 

A kutatóközpont feladata, hogy

[1]   elősegítse a hagyományos magyar polgári jogi dogmatika fejlesztését, a megváltozott társadalmi, gazdasági és szociális környezetben, különös tekintettel az egységesülő európai magánjogra;

[2]   támogassa a magyar magánjogi szabályoknak az egységesülő európai magánjogi fejlesztési törekvésekkel és az európai unió magánjogával harmonizáló kidolgozását, a régi magyar magánjogi hagyományokon nyugvó, sajátosan magyar polgári jogi dogmatikai megoldások lehetséges megőrzésével;

[3]   szervezzen, irányítson és támogasson minden olyan interdiszciplináris programot, amely a társadalmi jelenségeknek a komplex kutatását szolgálják, amely feltárja a magánjogon túli egyéb hatékony társadalomszervező és vitarendező eszközöket, és azoknak a joggal való kapcsolatát;

[4]   a célterületét lefedő jogterületeken szervezze a szociológiai, pszichológiai, történeti, etikai és jogtudományi kérdések kutatását;

[5]   tárja fel a magánjog területét érintő jogi túlszabályozás okait és megoldásait.

[6]   bővítse - elsősorban regionális szinten - a gazdasági élet szereplőinek hazai és határon túli szerződési jogi ismereteit, ezáltal csökkentse kiszolgáltatott helyzetüket, és növelje érdekérvényesítő képességeiket, esélyegyenlőségüket;

[7]   közvetítse a hallgatók irányába a kutatási területek elméleti ismereteit, tárja fel a modern magyar polgári jog és az európai magánjogi jogharmonizáció közötti ellentmondásokat, nehézségeket és gyakorlati problémákat;

[8]   segítse elő a gyakorlat-orinetált képzést.